You are here
Home > அறிவிப்புகள் > தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழு- பள்ளி மாணவர்களுக்கான நடத்திய துளிர் _புகைப்பட போட்டி _2020 முடிவுகள்

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட குழு- பள்ளி மாணவர்களுக்கான நடத்திய துளிர் _புகைப்பட போட்டி _2020 முடிவுகள்

தமிழ்நாடுஅறிவியல்இயக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழு
ஜூன் -2020 இல்
பள்ளி மாணவர்களுக்கான நடத்திய
துளிர் _புகைப்பட போட்டி _2020 முடிவுகள்:
தலைப்பு.. selfie_with_nature (இயற்கையோடு இரு செல்பி)
,பள்ளி மாணவர்கள் இயற்கையோடு தன்னை செல்பி எடுத்து .புகைபடத்தை 30.06.2020 க்குள் அனுப்பி வைத்த மாணவர்களில்
பரிசுக்குத் தேர்வு பெற்ற மாணவர்கள் விவரம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
பங்கேற்ற
குழந்தைகளுக்கு
வாழ்த்துகள்!

இவண்
சிவஸ்ரீ ரமேஷ்
(போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர்)
9940847846
நன்றியுடன்…

ஜே.ஆ.டோமினிக் ராஜ்
(மாவட்டச் செயலர்)
9865304380
TNSF kkdist

Leave a Reply

Top