You are here
Home > அறிவிப்புகள் > தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க வளர்ச்சி உபகுழு நடத்தும் கள ஆய்வு

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க வளர்ச்சி உபகுழு நடத்தும் கள ஆய்வு

அரசுப் பள்ளி குழந்தைகள் கல்வி கற்பதில் உள்ள சிக்கல்கள்- ஆய்வு

https://forms.gle/zd9PRErQetzY1a6WA

முறைசாரா தொழிலாளிகள் கொரானா பேரிடர் துயர்: ஓர் மதிப்பீட்டு ஆய்வு

https://forms.gle/1swPcfT6Pz4PfQJ17

Leave a Reply

Top