You are here
Home > இயக்கச் செய்திகள் > தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அறிவியல் பிரச்சார உபகுழு ஒருங்கிணைக்கும் தேசிய அறிவியல் மனப்பான்மை தினம்

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அறிவியல் பிரச்சார உபகுழு ஒருங்கிணைக்கும் தேசிய அறிவியல் மனப்பான்மை தினம்

மாநில அளவிலான சுவரொட்டி வடிவமைப்பு போட்டி:
தலைப்பு: ”பெருந்தொற்று காலத்தில் அறிவியல் மனப்பான்மை”

படைப்புகளை அனுப்ப கடைசி நாள் மற்றும் நேரம் – 18 ஆகஸ்ட் 2020, இரவு 8 மணி
https://forms.gle/gxhphMJGsjtBGGWQ9

Leave a Reply

Top