You are here
Home > இயக்கச் செய்திகள் > அறிவியல் இயக்கம்: கல்லூரி மாணவர் கிளை மாநாடு

அறிவியல் இயக்கம்: கல்லூரி மாணவர் கிளை மாநாடு

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம், திருச்சி கல்லூரி மாணவர்கள் கிளை மாநாடு

புதிய நிர்வாகிகளாக
கிளைத் தலைவர்
திருமிகு. கலைவாணி

கிளைச் செயலாளர்
திருமிகு. முகமது யாசர்

கிளைப் பொருளாளர்
திருமிகு. அசன் முகமது ரியாஜ்
தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

Leave a Reply

Top