You are here
Home > Article > தை.. சித்திரை.. — எது தமிழ்ப் புத்தாண்டு?

தை.. சித்திரை.. — எது தமிழ்ப் புத்தாண்டு?

சித்திரை  முதல் தேதியை தமிழ் புத்தாண்டு எனக் கொண்டாடுவது ஆரியர் புகுத்திய பழக்கம் என்றும் முற்காலத்தில் தமிழர்கள் தை முதல் தேதியைத் தான் புத்தாண்டு எனக் கொண்டாடினர் எனவும் சில தமிழ் அறிஞர்கள் வாதிட, அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு முந்தைய திமுக அரசு இனி “தை திங்கள் முதல் நாள் தான் தமிழ் புத்தாண்டு” என அறிவித்தது.

images

எதிர்வினையாக, பலரும் பல்வேறு காரணங்கள் கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்து மதவாதிகள் தமது மதத்தில் தலையிடுவதாகக் கூறி எதிர்த்தனர். இன்னும் சிலர் சமயக் கருத்துக்களின்அடிபடையில் எதிர்த்தனர். சித்திரை முதல் நாள் தான் கோவில்களில் நாங்கள் வழிபாடுகள் நடத்துவோம் என சில அமைப்புகள் அறிவிப்புச் செய்தன.

அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களால் பொறுப்பேற்ற அதிமுக அரசு பதவி ஏற்றதும் இனி சித்திரை ஒன்று தான் தமிழ்ப்புத்தாண்டு  என மறுபடி மாற்றி அறிவிப்பு செய்தது.ஒரு காலத்தில் திமுகவும் அதிமுகவும்  மாவட்டங்களுக்கு மாற்றிமாற்றிப் பெயர் சூட்டியது போலவே திமுக வந்தால் தை எனவும் அதிமுக வந்தால் சித்திரையெனவும் தமிழ்ப்புத்தாண்டு அரசியலாக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்காட்டிகள் உலகம் முழுவதுமே காலத்திற்கேற்ப செழுமைப்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அதே நாள்காட்டியை- நாள்காட்டி அமைப்பை இன்றும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை.. நாள்காட்டிகும் நடைமுறைக்கும் வேறுபாடு ஏற்படுவது கண்டு பல பண்பாட்டுக் குழுவினர் தமது நாள்காட்டியை சரிசெய்து வந்திருக்கின்றனர்.. எனவே தமிழ்நாள்காட்டியும் மாற்றம்பெற வேண்டும், செழுமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.. அந்த மாற்றம் அறிவியல் பூர்வமானதாக அமைய வேண்டும்.. கொதிக்கும் சட்டியிலிருந்து எரியும் தீ’க்கு செல்வது மாற்றம்என்றாலும், வளர்ச்சி அல்ல. ஒரு பத்தாம்பசலி பழக்கத்திலிருந்து மற்றொரு மூடநம்பிக்கைக்கு மாறுவது மாற்றம் அல்ல; செம்மைப்படுத்துதல் அல்ல. அதே நேரத்தில் மரபு, சமயம் எனக் கூறி முட்டுக்கட்டைஇடுவது, தடை செய்வது அல்லது மறுப்பது முறையாகாது.

Tamil-New-Year-718644

நாள்காட்டி என்பது என்ன?

வேனிற் காலத்தே கிடைக்கும் அதே உணவு மாரிக்காலத்தில் கிடைக்காது, நெய்தலில் கிடைக்கும் உணவு மருதத்தில் கிடைக்காது. எனவே பருவகாலம் மற்றும் இடம்/ வெளி சார்ந்து சமகாலம்வரை நமது உணவு வேறுபட்டு அமைந்தது. இவ்வாறு, மனிதனின் ஆதிகாலம் தொட்டே  வரலாறு (காலம்) மற்றும் புவியியல் (இடம்) இரண்டும் நம் மீதும் நமது வாழ்க்கை மீதும்  தாக்கம் செலுத்துகிறது. வேறுவார்த்தையில் கூறப்போனால் மனிதராகிய நாம் அனைவரும் வெளி மற்றும் காலம் (space and time) சார்ந்து தான் வாழ்கிறோம். இதில் வெளி என்பது வீடு, தெரு, ஊர் நாடு என பல பிரிவுகளில் நாம் பகுத்துஅறிகிறோம். காலம் என்ற அம்சத்தை அளந்து பிரித்து அறிய உதவும் கருவியே நாள்காட்டி.

நாள்காட்டி தயாரிப்பு இன்று நேற்று துவங்கியதல்ல. மனித நாகரிகம் துவங்கிய பழைய கற்காலம் தொட்டே நாள்காட்டிகள்  ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்தியாவின் நிகோபர் தீவுகளில்அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட எலும்பு துண்டு ஒன்று பண்டைய நாள் பொழுது செலவை குறிக்கிறது என அறிஞர் கூறுவர். சுமார் 18,000 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த எலும்பு துண்டில் வீட்டு சுவற்றில்பால்கணக்கு எழுத கோட்டுக்குறி இடுவது போல நாள் கணக்கு கோட்டுக்குறி காணப்படுகிறது. இதேபோல் ஆப்பிரிக்காவில் பழங்குடி மக்களிடையே, மரத்தில் அல்லது எலும்பு துண்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட, நாள்கணக்கு குறி கொண்ட ஸ்கேல் காணப்படுகிறது என்பதும் சிறப்பு. அந்த காலத்தில் நாட்கள் நகர்வதை இதுபோன்று கோட்டுக்குறி இட்டு குறிக்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது.. அதற்காக கோட்டுக்குறி இடப்பட்ட அளவுகோலைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பார் அறிஞர். இது தான் உலகின் முதன் முதல் நாள்காட்டி எனக் கொள்ளலாம்.

நாள்காட்டி என்பது நாள், மாதம், ஆண்டு என காலப்பொழுதின் பிரிவுகளை அடுக்கும் கருவி. இதில் நாள் என்பது இயல்பாக எளிதாக அறிய முடியும். இன்று நாம் நடு இரவு பன்னிரண்டு மணிமுதல்புதிய நாள் துவங்குவதாகக் கொள்கிறோம். ஆனால் முன் காலத்தில் சூரியன் உதயத்திலிருந்து மறு உதயம் வரை ஒரு நாள் எனக் கணித்தனர். இன்று கடிகாரம் என்கிற யந்திரம் நம்மிடையே வந்த நிலையில்நள்ளிரவிலிருந்து அடுத்த நாள் நள்ளிரவு வரை ஒரு நாள் என வகுப்பதில் அவ்வளவு சிக்கல் இல்லை. ஆனால் கடிகாரம் இல்லாத முற்கால சூழலில் எளிதில் சூரிய உதயம் தான் புலப்பாட்டில் அமைந்தது. எனவேபட்டறிவு சார்ந்த சூரிய உதயம் தான் அந்த காலத்தில் நாளின் துவக்கம் எனக் கொள்ளப்பட்டது.

நாள் என்பதை எளிதில் அறிய முடிகிறது; அளவிட முடிகிறது. ஆனால் மாதம் என்பது என்ன? உலக வரலாற்றில் எங்கும், எல்லா கலாச்சாரத்திலும், முற்காலத்தில் நிலவின் இயக்கம்தான் மாதம்எனும் காலப்பிரிவை சுட்டி நின்றது. தமிழில் மாதம் என்பதை திங்கள் என்பதை திங்கள் என்றும் கூறுவர். திங்கள் என்றால் நிலவு என்று பொருள்.. அதுபோல ஆங்கில “மன்த்”  என்ற சொல்லும் லத்தின்மொழியில் நிலவு (மூன்) எனும் பெயரிலிருந்து உருவானதே. ஆடு, மாடு மேய்ச்சல் செய்து இன்றைய ஈராக் இரான் பகுதியில் வாழ்ந்துவந்த ஆரிய மக்கள் ஏற்படுத்திய ரிக்வேதம், “சந்த்ரமா மாச கிரியா” எனகூறுகிறது. அதாவது சந்திரன் தான் மாதத்தை தோற்றுவிக்கிறான் என்பது பொருள். உலகெங்கும் பல மொழிகளில் மாதத்தைக் குறிக்கும் சொல்லானது நிலவு என்று பொருள் தருவதாகவே உள்ளது என்பதுகவனிக்க வேண்டிய செய்தி.

நிகோபர் தீவில் கிடைத்த கோட்டுக்குறி கொண்ட எலும்புத்துண்டு முதல் னால் செலவை குறிக்க பயன்படுத்தும் ஸ்கேல் வரை எல்லாவற்றிலும் 29 -30 கோடுகள் தொகுப்பாய் உள்ளன. இதுநிலவின் இயக்கத்தை அதாவது முழுநிலவு முதல் அடுத்த முழுநிலவு வரையிலான நாட்களைக் குறிக்கிறது. நிலவின் வளர்பிறை, தேய்பிறை இயக்கம் தான் மாதம். ஒரு முழு நிலவிலிருந்து மறு முழுநிலவுவரை மாதம். அல்லது ஒரு அம்மாவாசையிலிருந்து அடுத்த அம்மாவாசை வரை ஒருமாதம். கற்காலத்திலும் எளிதில் நிலவின் இயக்கத்தை பட்டறிய முடிந்தது. எனவே மாதம் என்ற கருத்து முற்காலம்தொட்டே இருந்து வந்துள்ளது என்பது இயல்பு.

ஆண்டு என்பது என்ன?

மாதம் என்பதற்கு அடுத்து உள்ள பெரும் கால பொழுது ஆண்டு என்பதாகும். நாள் என்பது சூரியன் (நமது பார்வைக்கு) பூமியை சுற்றும் பொழுது. மாதம் என்பது நிலவின் வளர்பிறை- தேய்பிறைஇயக்கம் –நிலவு பூமியை சுற்றிவரும் காலம். ஆண்டு என்பது என்ன?

ஆண்டு என்பது என்ன என்ற கேள்விக்கு பன்னிரெண்டு மாதம், 365 நாட்கள் என குழந்தைகள் கூட கூறிவிடுவர்.. ஏன் 10 மாதங்கள் இல்லை?  365  என்பதற்குப் பதிலாக ஏன் 200 அல்லது 300நாட்கள் தான் ஒருவருடம் என்று வைத்துக்கொண்டால் என்ன பிரச்சனை? உள்ளபடியே ஆண்டு என்பது புவியின்  இயக்கத்தை சார்ந்த கருத்து ஆகும்.

இன்று “ஆண்டு என்பது பூமி சூரியனை சுற்றிவர எடுக்கும் காலம்” என்று பள்ளிக் குழந்தைகள் கூட எளிதில் விடை கூறுவர். ஆனால் பூமி கோள வடிவானது; தன்னை தானே சுற்றுகிறது,சூரியனை வலம் வருகிறது என்பது எல்லாம் நவீன கருத்துகள். பண்டைய உலகில், கற்காலத்தில் எப்படி ஆண்டு என்பதை அளவீடு செய்தனர்? அந்த காலத்தில் ஒரு ஆண்டில் சுமார் 365 நாட்கள் உள்ளன எனஎப்படி கணித்தனர்.

முதலில் ஆண்டு என்பது 12 மாதங்கள் என்று ஏன் கூறப்பட்டது என்பதை காண்போம். அதற்கு இரவுவானில் நிலவு பவனி வரும் பாங்கை புரிந்து கொள்ளவேண்டும். இன்று ஒரு விண்மீன் அருகேதென்படும் நிலவு நாளை அதே விண்மீன் அருகே காட்சி தராது. வேறு ஒரு புதிய விண்மீன் அருகே தென்படும். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நட்சத்திரத்திற்கு அருகில் காட்சி தரும். 27 நாட்களுக்குப் பிறகுநிலவு அதே முதல் நட்சத்திரத்திற்கு  மறுபடி வந்து சேரும்.  அதாவது சுமார் 27  நாட்கள் கடந்த பின்னர் அதே முதல் விண்மீன் அருகே நிலவு காட்சி படும். அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விண்மீன்அருகே காட்சி தரும் நிலவு 27 நாட்களில் விண்மீன் பின்புலத்தில் ஒரு சுற்று வைத்துவிடும். இந்த 27 நாட்களில் நிலவு எந்தெந்த விண்மீன் அருகே தென்படுகிறதோ அதுவே அந்த நாளின் நட்சத்திரம். அதாவதுஇன்று நிலவு பரணி விண்மீன் அருகே நிலை கொண்டால் இன்று பரணி நட்சத்திரம். அடுத்த நாள் வேறு ஒரு நட்சத்திரம். இவ்வாறு அசுவதி, பரணி, என 27 விண்மீன்கள் இனம் காணப்பட்டு முற்கால இந்தியசமுதாயத்தில் 27 நட்சத்திரங்கள் வகுக்கப்பட்டன. இந்த 27 நாட்கள் நட்சத்திர மாதம் எனக் கொள்ளப்பட்டன.

தேய்- வளர்பிறை காட்டும் நிலவு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் என நகர்ந்து வரும்போது ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தில் முழு நிலவாக இருக்கும் அல்லவா?

ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் சித்திரை விண்மீனில் நிலவு உள்ளபோது முழு நிலவாக இருப்பதாக கொள்வோம். அந்த மாதத்திற்கு சித்திரை மாதம் என பெயரிட்டனர். அதாவது சித்திரை மாதத்தில்முழு நிலவு கொள்ளும் நாள் சித்திரை நட்சத்திரமாக இருக்கும் (சில இந்திய நாட்காட்டிகளில் முழுநிலவு அல்ல அம்மாவாசை கொண்டு மாதம் குறிக்கப்படுகிறது. சித்திரை நட்சத்திரத்தில் முழு நிலவு அமைந்தபின் அடுத்த மாதம் விசாக நட்சத்திரத்தில் முழுநிலவு ஏற்படும். அது விசாக மாதம்- அல்லது வைகாசி. இவ்வாறு தான் மாதங்களின் பெயர்கள் உருவாயின. சித்திரை, வைகாசி, ஆனி.. என மாதங்களின் பெயர்கள்ஏற்பட்டது இவ்வாறு தான்.

ஒரு தடவை கார்த்திகை விண்மீனுக்கருகில் முழுநிலவு ஏற்பட்டால், மறுமுறை அதே நிகழ்வு- கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் முழுநிலவு என்ற நிலை அடைவது சரியாக பன்னிரெண்டு மாதங்கள்கடந்த பின்னர் தான் என முற்காலத்தில் உற்று நோக்கல் மற்றும் பட்டறிவு மூலம் அறிந்தனர். அதாவது வேறு வகையில் கூறப்போனால் மொத்தம் இருபத்து ஏழு நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும், 12 நட்சத்திரங்கள்அருகே மட்டுமே நிலவு முழு நிலவு (அல்லது அம்மாவசை) நிலை ஏற்படுகிறது என்ற சிறப்பு செய்தியை முற்காலத்தில் உற்று நோக்கல் வழி உலகெங்கும் உள்ள பண்பாட்டில் அறிந்தனர். வேத காலத்திற்குமுன்பே கற்காலம் சார்ந்த பழங்குடி மக்கள் – நிகோபரி முதலிய மக்கள்- இதனை அறிந்திருந்தனர். இந்தியாவிற்கு வெளியே பல நாகரிங்கங்களும் இதனை அறிந்திருந்தன. எனவே தான் உலகெங்கும் உள்ளஎல்லா நாட்காட்டிகளிலும் 12 மாதங்கள் உள்ளன.

சந்திர-சூரிய மற்றும் சூரிய-சந்திர நாட்காட்டிகள்

நிலவு பன்னிரண்டு முழு நிலவுக்கு பிறகு மறுபடி முதல் மாத நட்சத்திரத்திற்கு வந்து முழு நிலவு கொள்ளும் அல்லவா. முழு நிலவிலிருந்து முழு நிலவு என கொண்டால் ஒரு மாத காலம்உள்ளபடியே 29.5 நாட்கள் தான். சுமாராக முப்பது நாள் எனக்கூறினாலும், மெய்படி இதன் கால அளவு 29.5 நாட்கள் தான். எனவே இந்திய இஸ்லாமிய மாதங்களில் 29-30 என மாறி மாறி அடுத்தடுத்த மாதங்களில்நாட்கள் அமையும்.

மாதத்திற்கு 29.5 நாட்கள் தான் என்றால் 12 மாதங்களுக்கு மொத்தம் 354 நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்க. எனவே தான் இஸ்லாமிய நாள்காட்டி, திபெத்திய நாள் காட்டிமுதலியவற்றில் ஆண்டுக்கு மொத்தம் 354 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. இவை சந்திரமான நாள்காட்டி என கூறப்படுகிறது. இஸ்லாமிய நாள்காட்டி, திபெத்திய நாள் காட்டி போன்றவை சூரியனின் செலவைகணக்கில் கொள்வதில்லை. எனவே இஸ்லாமிய மற்றும் திபெத்திய நாட்காட்டிகளில் ஒரு ஆண்டு என்பது வெறும் 354 நாட்கள் கொண்டவையாக அமைகிறது. அரபிய பாலைவனத்திலும் திபெத்திய பனிபிரதேசத்திலும் பருவ காலங்கள் குறிப்பிடும் படியாக இல்லை. எனவே இங்கு சந்திர இயக்கத்தை மட்டுமே கொண்ட நாள்காட்டிகள் போதுமானதாக இருந்தன. இந்தியாவிலும் துவக்கத்தில் வேத காலத்தில் இதேசந்திரமான நாள்காட்டி தான்  வழமையில் இருந்தன என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆனால் நமக்கு பூமி சூரியனை சுற்றிவரும் காலம் சுமார் 365 நாட்கள் என தெரியும். பருவ காலங்கள் பூமி சூரியனை சுற்றி வருவதோடு தொடர்புடையது. எடுத்துகாட்டாக தென்கிழக்கு பருவமழை ஜூன் 2 அல்லது 3 ஆம் தேதி கேரளாவில் தென்முனையில் துவங்கும்.

எனவே 354 நாட்கள் கொண்ட நாள்காட்டி மட்டும் இருந்தால் ஆண்டுதோறும் இந்த தேதி சுமார் 11 நாட்கள் சூரிய நாள்காட்டியான ஆங்கில நாட்காட்டியில் பின்னுக்கு சென்றுவிடும் அல்லவா?இவ்வாறு ஆண்டு தோறும் சூரிய இயக்கத்தோடு ஒப்பிடுகையில் பதினோரு நாட்கள் பின்னுக்கு சென்றால், ‘ஐப்பசியில் அடைமழை கார்த்திகையில் கனமழை’ எனபது பொய்த்து போகும். இந்த ஆண்டுகார்த்திகை மாதம் மழை மாதமாக இருந்தால் அடுத்த ஆண்டு ஐப்பசியில் மழை அதற்கு அடுத்த ஆண்டு  புரட்டாசியில் மழை என ஆண்டு தோறும் மழை பொழியும் மாதம் மாறி மாறி வரும். இவ்வாறு தான்இஸ்லாமிய ரம்ஜான் பண்டிகை (இஸ்லாமிய நாட்காட்டியில் ரம்ஜான் மாதத்தின் முதல் தேதி) ஆண்டு தோறும் நமது வழமை ஆங்கில காலண்டரில் 11 நாட்கள் வித்தியாசத்தில் வருகிறது என்பதை காண்க.

இந்தியாவில் குறிப்பாக, கற்காலத்திற்கு பிறகு சமுக வளர்ச்சியின் ஊடே  உழவுத்தொழில் சமூகம் உருவாகியதும் நிலவு சார்ந்த நாள் காட்டி போதுமானதாக இருக்கவில்லை. உழவுத்தொழில்சமீபகாலம் வரை பருவமழை போன்ற பருவகாலத்தோடு தொடர்புடையதாக இருந்தது. எனவே நாள்காட்டி என்பது நாள், மாதம் என்பதோடு பருவகாலத்தையும் சுட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே 354நாட்களுக்கு பதிலாக சூரிய இயக்கத்தை சார்ந்து 365 நாட்கள் கொண்ட நாள்காட்டியை தேவை ஏற்பட்டது. இதற்கு நாள்காட்டி பருவகாலத்தோடு பொருந்த வேண்டி இருந்தது. எனவே தான் தமிழர்கள் உட்படஇந்திய பகுதியில் பல சமூகங்கள் சூரிய இயக்கத்தோடு சேர்ந்து இயங்கும் சூரிய- சந்திர நாட்காட்டிகளை உருவாக்கினர்.  தமிழகம், கேரளா மற்றும் வங்கத்தில் சந்திரனை முற்றிலும் தவிர்த்து சுமார் 365 நாட்கள்உடைய சூரிய நாட்காட்டி உருவாக்கினர். இதுவே சூரிய நாட்காட்டி.

ஆனால் பீகார் போன்ற வடஇந்திய பகுதிகள் முற்றிலும் சந்திரனை தவிர்க்க வில்லை. சந்திர மாதம் ஆனால் சூரிய இயக்கத்தோடு சரிகட்டுவது என்ற முறையில் ஒட்டு நாள்காட்டியைதயாரித்தனர். சந்திர நாட்காட்டியில் ஆண்டுக்கு துண்டு விழும் 11 நாள்களை கூட்டி சுமார் 2 ½  ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூடுதல் மாதம் என 30 நாட்களை இணைத்து அந்த ஆண்டு மட்டும் 13 மாதங்கள் எனசரிகட்டினர். அதாவது ஆண்டுக்கு ஆண்டு நாட்களின் தொகை வேறுபடும். சில ஆண்டுகள் 12 மாதங்கள் சில ஆண்டு 13 மாதங்கள் என அமையும். இவ்வாறு கூடுதல் மாதம் – அதிக மாசம் என அழைக்கப்படுகிறது.இதுவே சூரிய- சந்திர நாட்காட்டி. வடஇந்தியாவில் பரவலாக இவ்வகை சூரிய சந்திர நாட்காட்டிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

தமிழகம் உட்பட தென் இந்தியாவிலும் தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகள் இந்த சந்திரமான வழமை கொண்டு உள்ளது. பொங்கல் மற்றும் சித்திரை ஒன்று – மேடாதி- ஆகியவை ஆண்டுதோறும்சற்றேறக்குறைய அதே ஆங்கில நாள்காட்டியில் வரும். பொங்கல் பொதுவே ஜனவரி 14, அதே போல சித்திரை ஒன்று பொதுவே ஏப்ரல் 14; ஆனால் தீபாவளி மட்டும் செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபரில் மாறி மாறிஅமையும். அதாவது பெரும்பாலும் பண்டிகைகள் இன்றும் சந்திரமான வழமை கொண்டு உள்ளது.

ஆண்டின் துவக்கம் எது?

சுத்த சந்திரமான நாட்காட்டியில் ஆண்டின் துவக்கம் எது என்பதில் சிக்கல் இல்லை. இஸ்லாமிய ஹிஜிர நாள்காட்டியில் மொஹரம் மாதம் தான் முதல் மாதம். இதன் முதல் நாள்தான் புத்தாண்டு.எனவே ஹிஜிர 1427 ஆண்டு ஜனவரி 31, 2006இல் துவங்கியது. ஆனால் ஹிஜிர 1428ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 20,2007இல் துவங்கியது. இந்த தேதி சூரிய நாள்காட்டியான ஆங்கில நாட்காட்டியில் ஆண்டுதோறும் 11நாட்கள் வித்தியாசமாக அமையும். எனவே இந்த வகை நாள்காட்டியில் ஆண்டின் துவக்கம் ஒருதடவை கோடை காலத்தில் அமைந்தால் வேறு ஒரு ஆண்டில் குளிர் காலத்தில் ஏற்படலாம். இந்த வகைநாட்காட்டியில் ஆண்டின் துவக்கத்திற்கும் வானியல் நிகழ்வுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை.

ஆனால் சூரிய நாட்காட்டி மற்றும் சூரிய சந்திர நாட்காட்டியில் எந்த நாளை புது ஆண்டு துவக்கம் என கொள்வது என்ற கேள்வி எழுந்தது. சூரியனின் இயக்கம் கவனமாக உற்றுநோக்கப்பட்டது.சூரியனின் இயக்கம் சார்ந்தே சூரிய மற்றும் சூரிய சந்திர நாட்காட்டிகளில் முதல் நாள் குறிக்கப்படுகிறது.

சூரியன் எங்கே உதிக்கும் என்ற கேள்விக்கு நாம் எல்லோரும் உடன் கிழக்கு என பதில் கூறுவோம். ஆனால் சூரிய உதயத்தை கவனமாக உற்று நோக்கினால் எல்லா நாளும் சூரியன் மிக சரியாககிழக்கில் உதிப்பதில்லை என்பது புலப்படும். ஆண்டில் இரண்டே இரண்டு நாள் தான் சூரியன் மிகச் சரியாக கிழக்கில் உதயம் ஆகும். வேனில் காலத்தில் மார்ச் 21/22 மற்றும் குளிர் காலத்தில் செப்டம்பர் 21/22ஆகிய நாட்களில் தான் சூரியன் மிகச்சரியாக கிழக்கில் உதிக்கும்.

மற்ற நாட்களில் சூரிய உதயம் வடகிழக்கு அல்லது தென்கிழக்கு திசையில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக மார்ச் 21 அன்று மிகச்சரியாக உதய புள்ளி கிழக்கில் இருக்கும். ஆனால் அதற்கு அடுத்தநாள் வடகிழக்கில் உதய புள்ளி அமையும். அதற்கும் அடுத்த நாள் மேலும் உதய புள்ளி வடக்கு நோக்கி நகரும். இவ்வாறு வடக்கு நோக்கி நகரும் உதய புள்ளி உச்சபட்ச வடக்கு திசையில் ஜூன் 21 அன்று நிலைகொள்ளும். அதன் பின் சூரிய உதய புள்ளி தெற்கு நோக்கி விலகும். இதனை தான் தட்சிணாயணம் என்பர். அதாவது சூரியனது உதய புள்ளியின் தென்திசை ஓட்டம்.

தெற்கு நோக்கி நகரும் உதய புள்ளி மறுபடி செப்டம்பர் 21/22 சரியாக கிழக்கு திசையில் அமையும். மேலும் தென்திசை நகர்வு தொடர்ந்து உச்சபட்ச தென்திசை உதயம் டிசம்பர் 21/22 அன்றுநிகழும். அதன் பின் சூரிய உதய புள்ளியின் நிலை வடக்கு நோக்கி செல்ல துவங்கும். இதுவே உத்தராயணம்.  சூரிய உதய புள்ளியின் வட திசை செலவு.

சூரியன் மிகச்சரியாக கிழக்கில் உதிக்கும் அந்த இரண்டு நாட்கள் மட்டும்தான் இரவு மற்றும் பகல் பொழுதுகள் சமமாக இருக்கும். ஏனைய நாட்களில் பகல் பொழுது நீண்டோ அல்லது இரவுபொழுது நீண்டோ அமையும். எனவே மார்ச் 21/22 செப்டம்பர் 21/22 ஆகிய இந்த இரண்டு நாட்களை சம இரவு பகல் நாள் என்பர்.

உத்தராயண சூரிய புள்ளி நகர்வின் போது, இந்திய போன்ற வடகோள புவி பகுதியில், நேற்றையதை விட இன்று பகல்பொழுது காலம் கூடுதலாக அமையும். இன்றையதை விட நாளை பகல்பொழுது காலம் கூடுதலாக அமையும். இதற்கு நேர் மாறாக தக்ஷிணாயண காலத்தில் பகல் பொழுதுகாலம் நாள்பட குறைந்து வரும். துருவப்பகுதிகளில் ஆறுமாதம் பகல் ஆறுமாதம் இரவு என இருக்கும் எனநாம் படித்திருப்போம். உத்தராயண காலம்தான் வடதுருவத்தில் பகல். தட்சிணாய காலம் வடதுருவத்தில் இரவு. தென்துருவ பகுதியில் இதற்கு நேர்மாறாக இருக்கும் என்பதை சொல்ல தேவையில்லை.

ஆக சூரிய இயக்கத்தில்– சரியாக கிழக்கில் உதிக்கும் இரண்டு நாட்கள் [மார்ச்21/22, செப்டம்பர் 21/22] , உச்சபட்ச வடகிழக்கு உதய புள்ளி (தட்சிணாயணம் மே 21/22) உச்சபட்ச தென்கிழக்கு உதயபுள்ளி (உத்தராயணம் டிசம்பர் 21/22) ஆகிய நான்கு நாட்கள் சிறப்பானவை. இந்திய நாட்காட்டிகளில் பொதுவே இந்த நான்கு நாட்களில் உத்தராயணம் (டிசம்பர் 21/22), மற்றும் வேனில் கால சம இரவு பகல் நாள்(மார்ச்21/22) ஆகியவற்றை ஆண்டின் முதல் நாள் என கொள்ளும் பல்வேறு நாட்காட்டிகள் உள்ளன.

மெய்யும் புரட்டும்

உள்ளபடியே தைத்திங்கள் உத்தராயணம் டிசம்பர் 21 அன்று ஏற்படுகிறது என்றால் நாம் மட்டும் தைத் திங்களை ஜனவரி 14 அன்று கொண்டாடுவது ஏன்? உள்ளபடியே இது ஜோதிடர்கள் மற்றும்பிற்போக்கு பத்தாம்பசலிகள் ஏற்படுத்திய நடைமுறை. நாட்காட்டிகள் செழுமைப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில், சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு உத்தராயணம் ஜனவரி 14 (தை முதல் நாள்) இருந்தது. ஆனால்இன்று இந்த வடஓட்டம் டிசம்பர் 21/22 அன்று நடைபெறுகிறது. வேனில் கால சம இரவு பகல் நாள் ஏப்ரல் 14 அதாவது சித்திரை முதல் நாள் எனவும் இருந்தது. இன்று இது மார்ச் 21/22 அன்று நிகழ்கிறது. இந்தவித்தியாசம் ஏன் ஏற்பட்டது? உத்தராயணம் மற்றும் வேனில் கால சம இரவு பகல் நாள் முதலிய நடைபெறும் நாள் வித்தியாசம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

இதனை விளங்க பூமியின் சிறப்பு இயக்கம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும். பூமி நாள் ஒன்றுக்கு ஒருமுறை தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது, இதுவே ஒரு நாள். சுமார் 365 நாள்களுக்கு ஒருமுறைசூரியனைச் சுற்றுகிறது இது ஆண்டு. இந்த இரண்டு இயக்கம் தவிர பம்பரம் தலை ஆடுவது போல் வேறு ஒரு இயக்கம் பூமிக்கு உள்ளது. இதனை ஆங்கிலத்தில் precession  எனவும் இந்திய வானவியல்பாரம்பரியத்தில் அயன சக்கிரம் எனவும் கூறுவர். (ஜோதிடர் கூறும் அயன அம்சம் இல்லை). இதன் காரணமாக தான் இரண்டாயிரம் வருடம் முன்பு இருந்த நிலையில் ஜனவரி 14 அன்று உத்தராயணம் நிகழாமல்டிசம்பர் 21 அன்றே நிகழ்ந்து விடுகிறது.

கற்கால பழங்குடி மக்கள் இரவு வானில் சூரியன், சந்திரன் முதலிய வற்றின் இயக்கத்தை உற்று நோக்கி அறிவியல் பூர்வமாக வானியல் அடிப்படையில் உருவான நாட்காட்டி காலப்போக்கில்ஜோதிடர் கையில் வந்தது. ஜோதிடர்கள் ஏன் எப்படி என்ற அறிவு இல்லாமல் அன்று எழுதி வைத்த வாக்கியம் வேதவாக்கியம் என்று கூறிக்கொண்டு வான இயக்கம் மாறி போனதை கண்டும் காணாமல்சென்றதன் விளைவு தான் ஜனவரி 14 அன்று தை முதல் நாள் எனவும் உத்தராயணம் எனவும் தப்பும் தவறுமாக இன்றும் விடாப்பிடியாக கூறி வருகிறோம். இதன் காரணமாக “ஆடிப் பட்டம் தேடி விதை”போன்ற பழமொழிகளில் உள்ள காலம் நமது சீர்திருத்தமில்லா நாள்காட்டியில் பொருந்திவராது. உள்ளபடியே தப்பும் தவறும் நம்மிடம் இருக்க, “காலம் கெட்டுவிட்டது; கலி முத்திவிட்டது” எனகளத்தின் மீது பழி போடுகிறோம்.

தமிழ் மற்றும் இந்திய நாள்காட்டிகளில் மட்டும் தான் இந்த சிக்கல் ஏற்படுகிறதா? ஏன் மேலை (ஆங்கில) நாள் காட்டியில் சிக்கல் இல்லை என கேள்வி எழுப்பலாம். ஆங்கில நாட்காட்டியும் சுமார்இரண்டாயிரம் வருடம் முன்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அயன சலனத்தால் காலபோக்கில் ஆங்கில நாள்காட்டியில் பிழை ஏற்பட்டது. எனவே உள்ளபடியே ஆங்கில நாள்காட்டியிலும் இவ்வாறு சிக்கல் ஏற்படத்தான் செய்தது.

ரசியப் புரட்சியை அக்டோபர் புரட்சி என்கிறோம். ஆனால் கொண்டாடுவது நவம்பர் 7இல். ஏன் தெரியுமா? அயன சக்கிர சலனத்தால்தான். இதன் தொடர்ச்சியாக ஆங்கில-ஐரோப்பியநாள்காட்டியும் பிழை கண்டது. ஈஸ்ட்டர் திருநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஏற்படவேண்டும். புனித வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை தான் ஏற்படவேண்டும். இவை நிலை தவறியது. எனவே தான் கிரோகோரி எனும்போப்பாண்டவர் ஐரோப்பிய நாள்காட்டியை சீர் செய்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக சுமார் பதினோரு நாட்கள் விடுபட செய்து நாள்காட்டி செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு சீர்திருத்த பட்ட இன்றைய ஆங்கில நாட்காட்டிஇன்றைய நடைமுறை வான இயக்கத்தோடு பொருந்தி வருகிறது.

புரட்சிக்கு முன்பு ரஷ்யாவில், ஐரோப்பாவில் பயன்படுத்தத் துவங்கி இருந்ததும், பத்தாம்பசலி பிற்போக்கு ஜார் அரசு சீர்திருத்த நாட்காட்டியை பயன்படுத்தவில்லை. கடவுள் கொடுத்தநாள்காட்டியை மனிதன் எப்படி மாற்றுவது என்றிருந்தனர்.. ஆனால் லெனின் புரட்சிக்கு பிறகு செய்த முதல் காரியங்களில் ஒன்று சீர்திருத்த நாட்காட்டியை ஏற்றுக்கொண்டது தான்.

ஆதனால் தான் ரஷ்யப்புரட்சி நடந்தபோது இருந்த பழமை நாள்காட்டியில் அக்டோபர் 26 – எனவே அக்டோபர் புரட்சி எனப் பெயர். ஆனால் புரட்சிக்குப் பிறகு அறிவியல் பூர்வ சீர்திருத்தநாள்காட்டி வந்த பின் நவம்பர் 7. அதனால் தான் அக்டோபர் புரட்சியை நவம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடுகிறோம்.

ரஷ்யா புரட்சி போல, இந்திய விடுதலைக்குப் பிறகு நமது நாள்காட்டிகளும்  அறிவியல் பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவாவில் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் எனும் நாள்காட்டிகள்ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் இந்தியாவில் பழம்பெருச்சாளிகள் பஞ்சாங்கங்கள் கடவுள் கொடுத்த வாக்கியம்  பாரம்பரியம் எதுவும் மாறக்கூடாது எனக்கூறி சீர்திருத்தங்களை தடுத்து வருகின்றனர். கேரளாவில்சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகள் முன்பே சீர்திருத்தம் வேண்டும் என வானவியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர். 1950களில்  மேகநாத் சாஹா எனும் உலக புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானி (இடதுசாரி வேட்பாளராக போட்டியிட்டுவென்று கொல்கத்தா பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தவர்) இந்திய நாள்காட்டியை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என முயற்சி செய்தார். இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு நாள்காட்டிகளை ஒருங்கிணைத்துஇந்திய தேசிய நாட்காட்டி தயாரித்தார்.

நடப்பில் உள்ள வானியல் நிலைக்கு ஏற்ப மார்ச் 21 அன்று துவங்கும் படி இந்த நாள்காட்டி ஏற்படுத்தப்பட்டது. “ராஷ்ட்ரிய பஞ்சாங்” எனும் இந்த ‘அதிகர பூர்வ நாள்காட்டி’, சூரிய, சந்திர மற்றும்அயன இயக்கங்களை உள்வாங்கி நாள்காட்டி சீர்திருத்தத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது.  வேனில் கால சம இரவு பகல் நாள் ஆகிய மார்ச் 21 அன்று புது ஆண்டு துவங்கும் படி இந்த நாள்காட்டி உள்ளது. ஆயினும்பழமையின் சிறையிலிருந்து விடுபடாத நமது சமூகத்தில் சட்டப்படியான, அலுவல் சார்ந்த இந்திய நாட்காட்டி குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரிகளுக்குக் கூட இது தெரியாது என்பது தான் நிதர்சனம். வேடிக்கை.

நாள்காட்டியின் அறிவியல் வரலாறு இப்படி இருக்கும்போது, ஏழாம் அறிவோடு சிலர் தமிழ் புத்தாண்டு ஜனவரி 14 என்பதும் சிலர் இல்லை இல்லை ஏப்ரல் 14 தான் என்பதும் வேடிக்கையாகஇருக்கிறது. ஏழாம் அறிவை விடுத்து பெரியார் சொன்ன பகுத்தறிவோடு பார்த்தால் உள்ளபடியே தமிழ் நாள்காட்டியை அறிவியல் ரீதியில் சீர்திருத்தம் செய்து புத்தாண்டு என்பது பின்பனி காலமான டிசம்பர் 21/22அல்லது இளவேனில் துவக்கமான மார்ச் 21/22 என்று தான் மாற்ற வேண்டும்.

சில நகைக் கடைக்கார்கள் புதிதாக தங்கம் வாங்குவோர் ஏமாற்றப்படாமல் இருக்க “புரட்சி போராட்டம்” நடத்துவது போல தை ஒன்று அல்லது சித்திரை ஒன்று என மல்லுகட்டி போராடுவதும்போலியான செயலாகத்தான் கருத தோன்றுகிறது. நாள்காட்டியில் மாற்றம் வேண்டும் எனவும், பழம் தமிழர்கள் தை முதல் நாளை – உத்தராயணம் தினத்தை தான் ஆண்டின் துவக்கம் என கொண்டார்கள் என தீரஆராய்ந்து தெளிவாக கூறிய “தமிழ் அறிஞர்களுக்கு” அறிவியல் தெரிந்திருக்கும். எனவே உத்தராயணம் உள்ளபடியே இன்று பின்பனி காலமான டிசம்பர் 21 இல் தான் ஏற்படுகிறது என ஏன் அரசின் கவனத்திற்குகொண்டு வரவில்லை என்ற கேள்வி எழும்புகிறது. பிற்போக்கு ஜோதிடர்களுடன் சமரசமா?  தமிழ் மரபில் உத்தராயணம் தான் சரியான ஆண்டின் துவக்கம் என கொள்வதாக இருந்தாலும் தை முதல் நாளைடிசம்பர் 21க்கு மாற்றி, மேகநாத் சாஹா போல அறிவியல் பூர்வமான நாள் காட்டியில் செய்யாமல் ஜனவரி 14 ஐ தேர்வு செய்வது அரை கிணறு தாண்டிய செயல்தான்.

கட்டுரையாளர்:

விஞ்ஞானி. த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்

tvv123@gmail.com

நன்றி: விழுது- இருமாத கல்வி இதழ் (ஜன-பிப்.2016)

4 thoughts on “தை.. சித்திரை.. — எது தமிழ்ப் புத்தாண்டு?

 1. Why is dmk not questioned for meddling into this calender business, but u can freely call hindu groups as hindu communalists, while that’s a disturbing trend, this lengthy article does hv a counter point..

 2. இந்தியாவிலிருக்கும் இந்தோ ஈரானிய மற்றும் ஈரோப்பிய மொழி மற்றும் கிரேக்க கலாச்சாரம் பண்பாடுகளைப் போல தமிழ் கலாச்சாரமும் மாறுதலுக்குட்பட்டதே.

  இப்போது தமிழர்களால் கொண்டாடப்படும் தைத் திங்கள் முதல் நாள் கூட மறைமலையடிகள் தலையில் அமர்ந்து விவாதித்த தமிழறிஞர்கள் சொன்னது தாம்.

  கார்த்திகேசு இல்லாத இந்நிலையில் தமிழறிஞரான கலைஞரின் தலைமையில் இந்த “நாட்காட்டி வருடப்பிறப்பை” சீர் செய்யலாம்.

 3. தமிழன் கண்ட ஆண்டுமுறைகள்

  குமரிமைந்தன்
  (சில அடிப்படைக் குறிப்புகள்:
  1.உலகில் ஆரியர் என்ற “இனம்” எதுவும் வாழ்ந்ததில்லை. ஆரியர், ஆரியம் என்பவை, பெரும்பாலும் ஆரவல்லி மலைக்கு வட்டக்கிலுள்ள நிலம் சார்ந்தவற்றைக் குறிப்பிட்டவை. சில வேளைகளில் தமிழகத்துக்கு வடக்கிலுள்ள அனைத்தையும் ஆரியம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் காண முடிகிறது. உலகைப் புதிதாகக் கண்ட ஐரோப்பியர்களின் அரைகுறைப் புரிதல்களாலும் செருமனியில் முளைவிட்டுக்கொண்டிருந்த தேசிய வெறியாலும் மாக்சுமுல்லர் உருவாக்கிய ஓர் அரசியல் உருவாக்கமே ஆரிய “இனம்”.
  2. சமற்கிருதம் பெரும்பாலும் தொடக்கத்தில் அறிவியல் – தொழில்நுட்பர்களின் குழூஉக்குறிகளிலிருந்து பண்டைப் பூசகர்களும் ஆட்சியாளர்களும் உருவாக்கிக்கொண்ட ஒரு செயற்கை மொழியின் மிக உயர்ந்த வடிவமே. உலகெங்கும் பொதுமக்கள் அறியாத மொழிகளை ஆட்சியாளர்களும் பூசகர்களும் கையாண்டிருப்பது வரலாறு முழுவதும் காணக்கிடைக்கும் ஒன்று.
  3.சமற்கிருதச் சொற்களை உருவாக்குவதில் பல பொருள் ஒரு சொல்(homophone) உத்தி பெமும் பங்கு ஏற்றுள்ளது. மிக எளிய எடுத்திக்காட்டு நான்மீனின் நான்கில் ஒன்றாகிய “பாதம்” என்பது. கால் என்பதற்கு நான்கில் ஒன்று என்றும் உடலுறுப்பாகிய பாதம் என்றும் இரு பொருள்கள் உண்டு. இவற்றில் நான்கில் ஒன்று என்று குறிப்பிட வேண்டிய இடத்தில் உடலுறுப்பைக் குறிப்பிடும் “பாதம்” என்ற சொல்லைக் கையாண்டுள்ளனர். மயில் என்பதற்கு மை + இல் = கருமை இருக்குமிடம் என்று குண்டார்ட்டு என்ற மொழியறிஞர் சொற்பிறப்பியல் காட்டியுள்ளதை Lectures on the Science of Language, Vol.I என்ற நூலில் மாக்சுமுல்லர் அடிக்குறிப்பாகக் காட்டியுள்ளார். அதையே மை + ஊர் = மையூர்→ மையூர→ மாயூரம்→ மாயவரம் என்று கொள்ளலாமல்லவா? மயிலாடுதுறை என்று பெயர் மாற்றி தமிழ்ப் பணி புரிந்துவிட்டதாக நம் ஆண்டைகள் “தன்”பட்டம் அடித்திருக்க வேண்டியதில்லையல்லவா? எண்ணற்ற சான்றுகளை பன்மொழி அறிவில்லாத என்னாலேயே காட்ட முடியும். தங்களுக்கு இதை விடுக்கும் இலக்கிலிருந்து நெடுந்தொலைவு என்னை விலக்கி விடாமலிருக்க இத்துடன் நிறுத்துகிறேன். ஆனால் என் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வரை உலகில் பெரும்பாலான மொழிகளின் அடித்தளத்தில் தமிழும் மேலடுக்கில் சமற்கிருதமும் அவ்வம் மொழி வழங்கும் நிலத்துக்கு உரிய சொற்களும் காணப்படுகின்றன. எனவே பஞ்சாங்கம் எனப்படும் ஐந்திறத்தில்(ஐந்திரம் அல்ல) சமற்கிருதச் சொற்கள் காணப்படுவதால் அது தமிழர்களுக்கு உரியதல்ல என்று தள்ளிவிடக்கூடாது.)

  மனிதன் என்பவன் ஓரணுவுயிர் தன்னைத் தானே மேம்படுத்தி, தன்னையும் அறியும் அளவுக்கு கட்டமைத்துக்கொண்ட இயற்கையின் ஒப்புயர்வற்ற வடிவம். அது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தன்னை மேம்படுத்துவதற்குத் தன்னைச் சுற்றிலுமுள்ள இயற்கையின் பிற கூறுகளை அறிந்தும் தற்செயலாகவும் கொண்ட உறவுகள் அடிப்படையானவை. அவ்வாறுதான் மனிதன் காலக் கணக்கீடும் அமைந்தது.

  மனிதனும் சரி விலங்குகளும் சரி தாவரங்களாகிய நிலைத்திணைகளும் சரி தவிர்க்க முடியாமல் அறியவும் பட்டறியவும் படும் காலப் பாகுபாடு இரவு – பகல் என்பதாகும். இந்த இரு காலப் பாகுபாடுகளுக்கிடையில் பல்வேறு உயிர்களின் உயிரியக்கத் தொடர் தவிர்க்க முடியாதபடி பிணைந்துள்ளது.

  அதற்கு அடுத்தபடியாக மனிதனின் கவனத்தைக் கவர்ந்தது நிலவின் இயக்கம். கதிரவனின் ஒளியை இழந்த இரவின் இருளில் தனிக்காட்டு அரசனாக ஆட்சி செய்வது நிலவு. எனவே அதனுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் மனிதனால் வெறுங்கண்களாலேயே நோட்டமிட முடிந்தது. வளர்ச்சி தேய்வு என்ற இரு கோடி நிலைகளுக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அது இயங்கி வந்தது. இரவு பகல் இணைந்த நாள் என்ற காலப் பகுப்புக்கு அடுத்ததாக மனிதன் நிலவின் வளர்வு தேய்வு என்ற இரு கலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட காலநீட்சியை காலத்தை அளக்கும் அலகாகக் கொண்டான். அதையே மனிதனின் வாழ்நாளை அளக்கும் அளவையாகவும் கொண்டான். அவ்வாறுதான் யூத மறை நூலில் ஆதாம் போன்றவர்களின் அகவை தொள்ளாயிரத்துக்கும் கூடுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் இன்றுள்ள ஆண்டுக் கணக்கில் அது 80க்கு மேல் வராது.

  இந்தக் காலப் பகுப்பும் மனிதனின் தேவைகளை நிறைவு செய்யவில்லை. பருவ காலங்களின் பெயர்ச்சியைத் தடம்பிடித்தல் வேளாண்மை, கடல் செலவு போன்றவற்றுக்கு இன்றியமையாததாக இருந்தது. எனவே நிலவுக்குப் பின்னால் விளங்கும் விண்மீன்களை மனிதன் நோட்டமிட்டான். அவை கூட்டம் கூட்டமாகவும் தனித் தனியாகவும் வான்வெளி எங்கும் பரந்து கிடந்ததைப் பார்த்தான். அது மட்டுமல்ல, அவை இரவு வானில் நிலையான இடங்களைப் பிடித்திருக்கவில்லை என்றும் அவற்றுக்கு ஒரு சுழற்சி இருக்கிறதென்றும் கண்டான்.

  இந்த மீன் கூட்டங்களையும் நிலவையும் வைத்துப் பார்த்தபோது ஒருமுறை நிறைமதியின் பின்னணியில் காணப்படும் மீன் தொகுதி அடுத்த முறை வேறிடத்தில் இருப்பதும் நிலவின் பின்னணியில் வேறொரு மீன் கூட்டம் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. இவ்வாறு ஏறக்குறைய 12 நிறைநிலாக்கள் முடியும் போது நிலவுக்குப் பின் ஏறக்குறைய முதல் நிறைநிலாவுக்குப் பின்னணியில் இருந்த மீன் கூட்டம் தோன்றுவதைப் பார்த்தான். எனவே 12 நிலாச் சுழற்சிகளைக் கொண்ட ஓர் ஆண்டை முதன்முதலாக மனிதன் வடிவமைத்தான். அத்துடன் நிலவுக்குப் பின்னணியில் வரும் மீன் கூட்டங்களுக்கு, தான் விரும்பும் அல்லது தன் கற்பனைக்கு ஏற்ப அல்லது தான் வணங்கும் தெய்வத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வடிவம் கொடுத்து அவற்றுக்கு ஓரைகள் என்று பெயரும் கொடுத்தான். ஓரை என்பதற்குத் தமிழில் கூட்டம், மகளிர் கூட்டம் என்பது பொருள். அது காலத்தைக் குறிப்பதாக மாறி ஒரு மணி நேரத்தைக் குறிப்பதாக ஓரா என்று கிரேக்கத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

  மனிதனின் காலப் பகுப்புச் சிக்கல் இத்துடன் முடிந்து விடவில்லை. ஒரு 12 மாதச் சுழற்சியில் நிலவின் பின்னணியில் தோன்றும் ஓரைகள் துல்லியமாக அதே இடத்தில் அடுத்த சுழற்சியில் இருப்பதில்லை. ஓரிரு ஆண்டுகளில் ஓர் ஓரையிலிருந்து அடுத்த ஓரைக்கு நிலவின் இடம் நகர்ந்துவிட்டது. இதைச் சரிக்கட்ட வேண்டிய தேவையும் ஏற்பட்டது.

  அதேவேளையில் தெற்கே மகரக் கோடு எனப்படும் சுறவக் கோட்டில் ஓர் வான் அறிவியல் புரட்சி நிகழ்ந்தது. இங்குதான் கதிரவனின் தென் – வடல் செலவில் தென்கோடித் திருப்பம் உள்ளது. இந்தக் கோட்டிற்குத் தெற்கில் நிழல்கள் வடக்கே சாய்வதில்லை. இந்த இடத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே நோட்டமிடத்தக்க ஓர் இயற்பாடு இது. இந்த இடத்தில் கதிரவன் வரும் ஒரு நாளில் மட்டும் நிழல் சரியாகக் காலடியில் விழும். பிற நாட்களில் தெற்கில் சாயத் தொடங்கும். இந்த நாளை நோட்டமிட்டால் பருவகாலச் சுழற்சிகளைத் துல்லியமாகத் தடம்பிடிக்க முடியும். இதைச் செய்தவன் பெயர் தக்கன் என்பது. இவனைத் தொன்மங்கள் தட்சப் பிரசாபதி என்றும் பிரமனின் மானச புத்திரன் என்றும் அசுரன் என்றும் ஒரே நேரத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. தக்கன் என்பது ஒரு தனி மனிதனின் பெயராக இருக்க முடியாது. ஒரு பீடம் அல்லது தலைமையின் பெயராக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் திசையை(தெற்கு) வைத்துப் பெயர் சுட்டப்படுகிறது.

  இந்தத் தெற்கன்கள் கதிரவனைப் புவி சுற்றிவருவதால் புவியிலிருந்து பார்க்கும்போது கதிரவன் தென்வடலாக நகர்வது போல் தோற்றமளிப்பதை மட்டும் நோட்டமிடவில்லை; கதிரவனின் தன்சுழற்சியால் ஏறக்குறைய 27⅓ நாட்களுக்கு ஒருமுறை கதிரவனின் கரும்புள்ளிகள் புவியை நோக்கி வருவதையும் அதனால் புவியிலுள்ள காந்தப்புலங்கள் தடம் புரள்வதையும் அதனால் கடலில் செல்லும் கலன்களிலுள்ள திசைமானிகள் தவறான திசை காட்டுவதையும் நோட்டமிட்டு அதனடிப்படையில் வான்வெளியை 27 பகுதிகளாகப் பிரித்து அவற்றுக்கு நாள்மீன்கள்[நாள் + சத்திரம்(இருக்குமிடம்) = நட்சத்திரம்] என்ற பெயரும் இட்டனர். அத்துடன் சந்திரனை நோட்டமிட்டுக் கிடைத்த வானின் 12 பகுப்புகளான ஓரையைக் கதிரவனின் இயக்கத்துடன் இணைத்து சுறவம்(மகரம்), கும்பம், மீனம் என்ற மாதங்களையும் வகுத்தனர். அம் மாதப் பெயர்கள் இன்றும் கொல்லம் ஆண்டு முறையில் மாதப் பெயர்களாக மட்டும் நின்று நிலவுகின்றன.

  அது மட்டுமல்ல, கதிரவன் தொடர்பான 27 பகுப்புகளை உடைய நாள்மீன்களை நிலவின் சுழற்சியுடன் இணைத்தனர். இது தொன்மக் கதை வடிவில் உள்ளது. தக்கன் தன் பெண்களில் 27 பேரை நிலவுக்கு(சந்திரனுக்கு) மணம் முடித்துக் கொடுத்தான். அவர்களின் பெயர்கள் கார்த்திகை, ரோகிணி என்று வருபவையாகும்.

  காலத்தைக் கணித்ததால் காலன் என்றும், சாமங்கள் எனப்படும் யாமங்களை வகுத்ததால் இயமன் என்றும் அறியப்படுபவர்களும் இவர்களே. இயமன் தென்திசைக் கடவுள். யாமதிசை என்பது தென்திசை. இயமன் கதிரவனின் மகன் என்றும் கூறப்படுகிறான். ஆக, வானியல் தொடர்பான அடிப்படைகளை உருவாக்கியவர்கள் வாழ்ந்த இடம் சுறவக் கோட்டுப் பகுதியே ஆகும். எனவே அவர்கள் வகுத்த ஆண்டுப் பிறப்பும் கதிரவன் தென்கோடியில் இருக்கும் சுறவத் திருப்பத்துக்கு வரும் நாளான திசம்பர் 21/22 அன்றாகவே இருந்திருக்கும்.

  இராவணனது இலங்காபுரியும் இதே சுறவக்கோட்டில்தான் இருந்தது. தாமிரபரணி எனும் நிலப் பரப்பில் நிழல் தெற்கில்தான் விழுந்தது என்று கிரேக்க ஆசிரியர்கள் பதிந்துள்ளனர். அத்துடன் இராவணனைப் பற்றிய தொன்மச் செய்தி அவன் கதிரவனைத் தன் நாட்டினுள் வரவிடாமல் தடுத்தவன் என்பதாகும். இது இராவணனது தலைநகர் ஒன்றேல் சுறவத் திருப்பத்திற்குத் தெற்கே அல்லது கடகத் திருப்பத்திற்கு வடக்கே இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதாகும். ஆனால் தெற்கே என்பதற்குத்தான் சான்றுகள் உள்ளமையால் அவன் சுறவத் திருப்பத்தில் இருந்தான் என்பதோடு அவனது ஆண்டும் திசம்பர் 21/22 நாட்களில்தான் பிறந்திருக்கும்.

  சுறவக் கோட்டிலிருந்த நிலப்பரப்பு அழிந்ததாலோ அல்லது கடலினுள் அமிழ்ந்ததாலோ அல்லது நிலநடுக்கோட்டில் வாழ்ந்த மக்கள் நாகரிக உயர்வு எய்தியதாலோ, நிலநடுக்கோட்டில் தங்கள் தலைநகரை நிறுவி தங்கள் ஆண்டுப் பிறப்பை மார்ச் 21/22 இல் வைத்துக் கொண்டனர். இதற்கான அடிப்படை வானியல் அறிவை தெக்கர்கள் வகுத்துத் தந்திருந்தனர்.

  இந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஊடாக, ஏற்கனவே நிலவின் சுழற்சியின் அடிப்படையில் மாதங்களை வைத்திருந்த மக்களின் இடையில் நிலா மாதங்களைக் கதிரவனின் சுழற்சியில் அடிப்படையில் வகுக்கப்பட்ட புதிய ஆண்டு முறையுடன் இணைக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உத்திகள் புனையப்பட்டன. அவற்றுள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

  1. சுமார்த்த ஆண்டு. இது வளர்பிறை முதல் பக்கத்தில் தொடங்கி அடுத்த காருவா(அமாவாசை) அன்று முடியும் 12 மாதங்களைக் கொண்ட ஆண்டில் 2½ ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மாதத்தைச் சூனிய மாதம் என்று கழித்து விடுவது.

  2. எட்டு ஆண்டுகளில் முதல் நான்கு ஆண்டு முடிவில் இரண்டு மாதங்களும் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளின் முடிவில் ஒரு மாதமுமாக மூன்று மாதங்களை ஒலிம்பிக் ஆட்டங்களில் செலவு செய்து கழிப்பது. இதை சியார்சு தாம்சன் என்ற இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கிரேக்க மொழிப் பேராசிரியர் தன் நூலொன்றில் (Athens and Aeschylus) கூறியுள்ளார்.

  3. 19 ஆண்டுகளுள்ள ஓர் ஆண்டுச் சுழற்சி. இதில் 7 ஆண்டுகள் 13 நிலவு மாதங்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஆண்டு முறை யூதர்கள், சீனர்கள் இடையேயும் தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் நடைமுறையிலுள்ளது. இந்த ஆண்டுப் பிறப்பன்று நம் பஞ்சாங்கங்கள் எனப்படும் ஐந்திறங்களில் ‘துவாபர யுகாதி’ என்ற குறிப்பு இருக்கும். எனவே இந்த ஆண்டு முறையை வகுத்தவர்களும் நம் முன்னோர்களே என்பது தெளிவு.

  வானியலில் எந்த ஒரு வான்பொருள் அல்லது வான்பொருள் தொகுதியின் இயக்கத்தின் கால அளவை இன்னொரு அதைவிடச் சிறிய வான் பொருள் இயக்கத்தின் முழு எண்ணாகப் பார்க்கவே முடியாது.

  நம் மூதாதையர் கதிரவனின் கோள்களில் புவி தவிர்த்த ஐந்தையும் ஒரு துணைக்கோளான நிலவையும் கதிரவனையும் சேர்த்து நாட்களுக்குப் பெயரிட்டனர். வெள்ளி, செவ்வாய், பொன்(வியாழன்) என்ற பெயர்கள் அக் கோள்களின் நிறத்துக்குப் பொருந்தி வருவது அவர்களது வானியல் ஆய்வின் நுண்மைக்குச் சான்றாகும்.

  இந்த ஏழு நாட்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு மாதத்துக்கு 4 வாரங்கள், எனவே 28 நாட்கள் என்று வைத்து ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்ட 27 நாள் மீன்களுடன் அபிசின் என்றொரு நாள்மீனைச் சேர்த்து 28 நாட்கள் உள்ள ஒரு மாதத்தையும் 28 x 12 = 336 நாட்கள் கொண்ட சாவனம் என்ற ஆண்டு முறையையும் கடைப்பிடித்துக் கைவிட்டிருப்பதற்குத் தடயம் உள்ளது (பார்க்க – அபிதான சிந்தாமணியில் சம்வச்சரம் என்ற சொல்லின் விளக்கம்)

  அது போல் 30 நாட்களைக் கொண்ட 12 மாதங்கள் 360 நாட்களைத்தான் தரமுடியும். ஆனால் புவியின் ஒரு தென்வடல் திரும்பல் 365 ‘சொச்சம்’ நாட்கள் ஆகும். இருப்பினும் வட்டத்தின் பாகைகள் 360 என்பது இந்த 365 ‘சொச்சத்’தின் தோராயப்பாடு ஆகும்.

  இந்த 365 ‘சொச்சம்’ நாட்களை முறைப்படுத்த எத்தனையோ உத்திகளை நம் முன்னோர்கள் கையாண்டுள்ளனர். அவற்றில் ஒன்று, சோதிக் ஆண்டு(sothic year) எனப்படும் 365 நாட்களைக் கொண்ட 1460 ஆண்டுகளின் சுழற்சியாகும். கதிராண்டு 365 நாட்கள் 5 மணி 48 நிமையங்கள், 46 நொடிகள் தோராயமாகக்(!) கொண்டது. 365 நாட்கள் போக ‘சொச்சத்′தைத் தோராயமாக கால் நாள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதைச் சரி செய்ய நான்கு ஆண்டுக்கு ஒரு ‘தாண்டு ஆண்டு’ வகுத்துள்ளனர் ஐரோப்பியர். அப்போதும் கூடுதலாக்க கணக்கிடப்படும் 11 நிமைய 14 நொடி ‘சொச்சத்’தைச் சரிக்கட்ட 400ஆம் ஆண்டை 365 நாள் கொண்ட இயல்பு ஆண்டாக வைத்துள்ளனர். அப்போதும் சிறிது ‘சொச்சம்’ விழும். அது சிக்கல் தரும் அளவுக்கு வருவதற்குப் பல நூறு நூற்றாண்டுகள் ஆகும். அப்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

  நாம் மேலே குறிப்பிட்ட சோதிக் ஆண்டு எகிப்தியர்களால் கையாளப்பட்டதாக Chambers Twentieth Century Dictionary 1972 கூறுகிறது ( Sothic, year ஆகிய சொற்களைப் பார்க்க).

  ஆண்டுக்கு 365 ‘சொச்சத்’தைக் கால் என்று எடுத்துக் கொண்டால் 365 நாட்களைக் கொண்ட 1460 ஆண்டுகளில் 1460 / 4 = 365 நாட்கள் கொண்ட ஒரு முழு ஆண்டு குறைவுபடும். அப்போது ஒரு முழுச் சுழற்சியாக ஓரைகள் தம் பழைய நிலைக்கு வந்திருக்கும். ஆனால் அதற்குள் பருவகாலங்களின் கணிப்பு பெரும் சிக்கலாகிப் போயிருக்கும். நிலவு மாதங்கள் 12ஐக் கொண்ட ஆண்டு முறையுடன் ஒப்பிடும்போது இது அதிகச் சிக்கல் வாய்ந்ததாகும். இந்தச் சூழலில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் சிவவாக்கியர் பெயரில் நிலவும் வாக்கியப் பஞ்சாங்கம் என்று தோன்றுகிறது. அறுபது ஆண்டுகள் சுழற்சியுடைய ஓர் ஆண்டு முறையாகும் இது. இது வியாழன் என்னும் கோள் கதிரவனைச் சுற்றி மேற்கொள்ளும் சுழற்சிகள்(வியாழ வட்டம் – மக்கள் வழக்கில் ஏழோட்டம்) ஐந்தைக் கொண்டது என்பர். ஆனால் இதுவும் ஒரு தோராயப்பாடே. உண்மையில் 59 ஆண்டுகளில் முன்பு வந்த திதிகள் மீண்டு வருகின்றன. அது போல் வியாழனின் சுழற்சியும் துல்லியமாக 12 ஆண்டுகள் அல்ல, அதைவிடவும் சிறிது குறைவு.

  எகிப்தியர்கள் இந்த சோதிக் ஆண்டு முறையை மேம்படுத்தியிருப்பார்கள் அல்லது. தமிழர்களிடமிருந்த மேம்பட்ட ஆண்டுமுறைக்கு மாறியிருப்பார்கள், ஏனென்றால் அவர்களிடமிருந்துதான் சூலியர் சீசர் இன்றைய கிறித்தவ ஊழியின் மூல வடிவத்தை உரோமுக்குக் கொண்டு சென்றார்.

  நம் மூதாதையர்களில் ஒரு பகுதியினர் சென்று கலந்ததால் எகிப்து மிசிரத்தானம் என்று வழங்கப்படுவதாக கதிரைவேற்பிள்ளையின் தமிழ் மொழி அகராதி கூறுகிறது. மிசிரம் என்ற சொல்லுக்கு கலப்பு, சமம் என்ற பொருள்களையும் அது தருகிறது.

  துருக்கரால் மிசிரு என்று வழங்கப்படுகிற ஒரு தேசம், தற்காலத்தில் ஐரோப்பியர்களால் ஈசிப்ட் என்று வழங்கப்படுகிறது. யயாதியால் தன் தேசத்தினின்றும் ஓட்டப்பட்ட அவன் புத்திரர் நால்வரும் இந்த மிலேச்ச தேசத்திற் சென்று அத்தேசத்து அரசராகி அந்த தேசத்துச் சனங்களோடு கலந்தமையால் இது மிசிரத்தானம் என்னும் பெயருடைத்தாயிற்று.

  இந்தக் கருத்தை உறுதி செய்யும் சான்றுகள் உள்ளன. ஆனால் அது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருளிலிருந்து நம்மை நெடுந்தொலைவு கொண்டுசென்று விடும் என்பதால் தவிர்க்கிறோம்.

  நம் மூதாதையர்களிடமிருந்து ஒவ்வொரு காலகட்டமாக இடம் பெயர்ந்த மக்களிடமிருந்து நம் ஆண்டு முறைகள் எகிப்து வழியாகவும் வேறு வகைகளிலும் ஐரோப்பாவை எட்டியுள்ளன.

  மீண்டும் இந்துமாக்கடல் பகுதிக்கு வருவோம். நிலநடுக்கோட்டில் தலைநகரமைத்த நம் முன்னோர் அங்கு கதிரவன் நேர் மேலே வரும் நாளை ஆண்டுப் பிறப்பாகக் கொண்டனர். அப்போது அமைந்ததுதான் மேழம்(மேடம்), விடை(இடபம்), ஆடவை(மிதுனம்) என்ற மாதங்களைக் கொண்ட ஆண்டு முறை. இந்த ஆண்டு முறை 16 ம் நூற்றாண்டுவரை ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றில் வழக்கில் இருந்துள்ளது.

  12 ஓரைகளில் 4 ஓரைகளை சர ராசிகள் என்று தமிழ்மொழி அகராதி கூறுகிறது. அவை கடகம், துலாம், மகரம், மேழம் ஆகியவை. இந்த நான்கு ஓரைகளும் கதிரவன் தன் தென்வடல் செலவில் முறையே வடகோடியிலும் நிலநடுக்கோட்டிலும் அடுத்து தென்கோடியிலும் மீண்டும் நிலநடுக்கோட்டிலும் வரும் போது நுழையும் முகமையான புள்ளிகளில் இருப்பவை. இவற்றின் அடிப்படையில் ஆண்டுகளை சம்சத்சரம், பரிவத்சரம், இடவத்சரம் என்ற வரிசையில் 5 ஆண்டுகளாகப் பிரித்துள்ளனர். இவற்றில் சம்வத்சரம் என்பதற்கு சம்வச்சரம் என்ற சொல்லின் அடியில் அயன, ருது, மாத, வார அவயவங்களுடன் கூடிய அவயவி சம்வச்சரம் எனப்படும். அது பன்னிரண்டு மாதங்களுடன் கூடியது. இவ்வருடம் சாந்த்ரமானம், செளரமானம், சாவனம் என மூவிதப்படும். இதில் சாந்த்ரமான வருடம் சித்திரை மாத சுக்ல பிரதமை முதல் பங்குனி மாதப் பெளரணை வரை கணிப்பதாம். செளரம் சித்திரை முதல் பங்குனி கடைசி வரையில் கணிப்பது. சாவனம் முந்நூற்று முப்பத்தாறு நாட்களைக் கொண்டது என்கிறது அபிதான சிந்தாமணி.

  தமிழகத்தில் ஆடி(கடகம்)ப் பிறப்பைக் கொண்டாடும் வழக்கம் உள்ளது. குமரி மாவட்டத்தில் முன்பு ஆண்டுப் பிறப்பை மாதப் பிறப்பு என்றுதான் கூறுவர். கொல்லம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் பிறப்பதால் அதை மாதப் பிறப்பு என்பவர்கள் ஆடி மாதப் பிறப்பையும் மாதப் பிறப்பு என்றுதான் குறிப்பிட்டனர். அது மட்டுமல்ல, ஆடிப் பிறப்பன்று மேளம் கொட்டுவோர் வீட்டுக்கு வீடு மத்தளம் கொட்டி கைநட்டம் பெறுவர். தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் இதை போணி பண்ணுதல் என்று குறிப்பிடுவர். ஐப்பசி மாதப் பிறப்பை ஐப்பசி விசு என்று கொண்டாடும் மரபும் உள்ளது. தை, சித்திரை, ஆடி, ஐப்பசி ஆகிய இந்த நான்கு மாதங்களில் ஆண்டுப் பிறப்புகளையுடைய ஆண்டு முறைகளுடன் கொல்லம் ஆண்டு போன்று இந்த நான்கு ஆண்டு முறைகளிலும் சேராத ஆண்டு முறைகளையும் சேர்த்துத்தான் சம்வத்சரம் தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுமுறைகளாக நம் முன்னோர் வகுத்துள்ளனர். இதைத் தவறாக உணர்ந்து 5 ஆண்டுகள் கொண்ட வேத யுகங்கள் என்று சில ஆய்வாளர்கள் முடிவு கட்டியுள்ளனர்.

  இனி, நிலநடுக்கோட்டில் தலைநகரை வைத்திருந்த நம் முன்னோர் கடற்கோளுக்குப் பின் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து கபாடபுரத்தில் தலைநகரை அமைத்தபின் அங்கு நேர் மேலே கதிரவன் வரும் நாளில் ஆண்டு முறையை வைத்தனர். அது ஏறக்குறைய 23/24 நாட்கள் பின் சென்றுவிட்டது. இப்போது கதிரவன் இருக்கும் ஓரைக்கும் மாதங்களுக்குமான ஒத்திசைவு முறிந்துவிட்டது. எனவே முழுநிலா நாளில் நிலவு இருக்கும் ஓரையில் அடங்கிய நாள்மீன்களில் முதல் நாள்மீன் பெயரை அந்த மாதத்துக்கு வைத்தனர். அவ்வாறுதான் சித்திரை, வைகாசி என்ற மாதப் பெயர்கள் புழக்கத்துக்கு வந்தன. ஆனால் அதனோடு திசம்பர் 21/22 இல் வரவேண்டிய தைப் பொங்கல் சனவரி 14/15 இல் இடம் பெறுகிறது.

  கதிரவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நேரே வரும் நாளைப் போற்றுவது நமது மரபு. சில கோயில்களில் அவ் வூருக்கு நேர் மேலே கதிரவன் வரும் நாளில் தெய்வப் படிமத்தின் மீது கதிரவன் ஒளி படும் வகையில் துளைகள் இட்டிருப்பதைக் காணலாம். அதை விடப் பெரும்பான்மையாக கதிரவன் நிலநடுக்கோட்டில் வரும் நாளை ஒட்டி மார்ச் 19 – 22 நாட்களில் படிமத்தின் மீது ஒளிபடும் வகையில் கூரையில் துளையிட்டிருப்பார்கள். இவை நம் மரபில் ஊறியிருக்கும், ஆனால் அறிவறிந்து வெளிப்படாத நம் பண்டைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப மேன்மையைக் காட்டுகிறது. இதை அறிவறிந்த அறிவியலாக பாதுகாக்கப்பட்ட. தொழில்நுட்பமாக வளர்க்க நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

  கதிரவன் நேர் மேலே வரும் சித்திரை பத்தாம் நாள் உழவு, விதைப்பு, நடவு செய்வது சிறப்பு என்று குமரி, நெல்லை மாவட்ட மக்கள் நம்புகின்றனர்.

  காலத்தைக் காட்டும் நாழிகை வட்டிலில் உள்ள கோலின் நிழல் நேர் மேற்காக விழும் நாளில், அதாவது கதிரவன் நேர் மேலே இருக்கும் நாளில் மதுரை அரண்மனைக்குக் கால்கோள் செய்யப்பட்டதாக நெடுநல்வாடை கூறுகிறது. இந்த அடிப்படையில்தான் கபாடபுரத்தில் ஆண்டுப் பிறப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  இந்த மாற்றப்பட்ட மாதப் பிறப்பு அப்படியே எகிப்து சென்று அங்கிருந்து உரோமுக்குச் சென்று இன்று கிறித்துவ ஊழியாகி நிற்கிறது. 16 ஆம் நூற்றாண்டில் போப் கிரிகோரி 10 நாட்களை முன்கூட்டி நாட்காட்டியைத் திருத்தியதாலும் பின்னர் மூன்று தவணைகளாக ஒவ்வொரு நாளை முன் கூட்டியதாலும் நம் தைத் தொடக்கத்தைவிட கிறித்துவ ஆண்டு 13 நாட்கள் முந்திப் போய்விட்டது. உண்மையில் அதற்கு முன் சனவரியும் தைமாதமும் ஒரே நாளில்தான் பிறந்தன. ஏப்ரலும் சித்திரையும் அவ்வாறே.

  இந்தத் திருத்தத்திற்கு போப் கிரிகோரி கூறிய சாக்குப் போக்கு பொருளற்றது. நட்சத்திரமான ஆண்டு எனப்படும் sidereal ஆண்டு முறைப்படி காலம் ஒதுக்காமல் விட்டதால் கிறித்துவப் பண்டிகையின் காலம் தப்பிவிட்டது என்ற காரணத்தை அவர் சொன்னார். ஆனால் நமது வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தில் நட்சத்திரமான ஆண்டைக் கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. கதிரவனின் கடகம் சுறவம் இடையிலான செலவு ஒன்று, நாண்மீன்கள் எனப்படும் கதிரவனின் தன் சுழற்சி, நிலவின் கலைகளின் மாற்றம் மற்றும் இரண்டு தனித்தனி மாறுவான்களைக் கொண்டு வான்பொருட்களின் வெவ்வேறு தொகுப்புகளின் இயக்கத்தை ஒன்றுக்கு ஒன்று சார்பில்லாமல் தருகின்ற மிகத் துல்லியமான கணிப்புகளாக உள்ளது வாக்கியப் பஞ்சாங்கம். அவற்றைப் பயன்படுத்தி கடலில் செல்வோரும் உழவரும் ஆயர்களும் குயவர்களும் என்ற அனைத்துத் துறையினருக்கும் பயன்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும். வான்பொருட்களின் இயக்கத்தின் இடைவினைப்பாட்டால் மனிதனின் உடல் உள்ளம் ஆகியவற்றுக்கும் அவனது குமுகவியல், புவியியல், வானியல் சூழலுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை முன்கணிப்பதாக வடிவமைக்கப்பட்டு இன்று திசைமாறி நிற்கும் சோதிடத்துக்கும் நம் பஞ்சாங்கங்கள்தாம் அடிப்படையானவை.

  போப் கிரிகோரியின் திருத்தங்களுக்கு முன்பு நமது ஆண்டு முறையும் ஐரோப்பியர்களின் ஆண்டு முறையும் ஒத்திருந்தது என்பதைப் பார்த்தோம். ‘சித்திரை சித்திரை திங்கள் சேர்ந்தன’ என்று ஏறக்குறைய 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன் இளங்கோவடிகள் பாடியபோது இருந்ததைப் போன்றுதான் இன்றும் சித்திரை மாத நிறைமதி சித்திரை நாள்மீனில்தான் வருகிறது என்பது நமது ஆண்டுமுறை நட்சத்திரமான ஆண்டுக்கு ஈடுகொடுத்து நிற்கிறது என்பதற்கு அசைக்க முடியாத சான்று.

  மதம் அற்றவர்கள்(Pagans) என்று தங்களால் தூற்றப்படும் தமிழர்களுடைய மாதப் பிறப்பும் தங்கள் மாதப் பிறப்பும் ஒன்றாக இருப்பது பிடிக்காமல் அவர் செய்த அதிரடி நடவடிக்கையே இது. இத்துடன் அவரது அரசியல் நின்றுவிடவில்லை. அதுவரை நாளின் தொடக்கம் இராவணனின் தென்னிலங்களையையும் பண்டை அவந்தி நாட்டின் தலைநகரான உச்சையினியையும் தொட்டு ஓடிய லங்கோச்சையினி மைவரை(meridian)யிலிருந்து கணிக்கப்பட்டு வந்தது. ஒரு புதன்கிழமைக்கு அடுத்து வெள்ளிக்கிழமை வரும் வகையில் வியாழக்கிழமையைக் கழித்து அவர் ஆணை பிறப்பித்ததால் நாள் மேலைநாடுகளில் தொடங்குவதாக மாறிவிட்டது.

  பஞ்சாங்கங்கள் சமயம் சார்ந்த அரசியலைக் கொண்டு இன்றும் விளங்குகின்றன. தமிழ்நாட்டிலுள்ள பஞ்சாங்கங்கள் சிலவற்றில் காஞ்சி சங்காரச்சாரியின் சான்றிதழ் இடம் பெற்றிருப்பதைக் காணலாம். ஆனால் இங்கிலாந்து நாட்டில் வெளிவரும் வெட்டேகர் பஞ்சாங்கத்தில் ஊர்திகளை ஓட்டிச் செல்வோர் முன்விளக்குகளை ஒவ்வொரு மாலையிலும் எப்போது எரியவிடத் தொடங்கி காலை எத்தனை மணிக்கு அணைக்க வேண்டும் என்பது போன்ற செய்திகள் கூட தரப்பட்டுள்ளன.

  இன்று தமிழக அரசு யாரோ ‘ஐந்நூறு தமிழறிஞர்கள்’ வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தமிழ் ஆண்டுப் பிறப்பைத் தை முதல் நாளில் நிறுவி திடீரென ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. இது தேவையற்ற ஒன்று. தமிழ் ஆண்டு முறையில் மாற்றம் வேண்டுமாயின் இடையில் நிகழ்ந்த கடற்கோள்கள், இடப் பெயர்ச்சிகளால் திரிவுறும் முன்னர் தமிழர்கள் நிலநடுக்கோட்டில் இருந்த போது கடைப்பிடித்த மேழம், விடை, ஆடவை என்ற ஓரைப் பெயர்களைக் கொண்ட மாதத்தை அறிமுகம் செய்யலாம்.

  இந்தியா விடுதலை அடைந்த பின்னர் இந்திய அரசாங்கம் உருவாக்கிய அறிஞர் குழு வடிவமைத்த சக ஆண்டு இதற்குப் பொருத்தமானது. மாதப் பெயர்களை நாள் மீன் பெயர்களாயிருப்பதிலிருந்து ஓரைகளாக மாற்றினால் போதும்.

  மார்ச் 21/22 உலகின் தென்முனையிலிருந்து வடமுனை வரை இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கும் நாள். அனைத்து உயிர்களுக்கும் கதிரவன் தன் கதிர்களைப் பரப்பி அருள் வழங்கும் நாள். அதுதான் ஆண்டுப் பிறப்பாக உலக முழுவதும் கடைப்பிடிக்கத் தக்க நாள். உலகிலுள்ள உயிர் வகைகள் அனைத்தும் தம் இனப்பெருக்க நடைமுறையில் ஈடுபடும் இளவேனில் பருவம் அன்றுதான் தொடங்குகிறது. கடகக் கோட்டுக்கு வடக்கில் இருந்து கொண்டு கதிரவன் சுறவக் கோட்டின் அருகில் இருக்கும் ஒரு நாளை ஆண்டுப் பிறப்பாகக் கொண்டாடும் ஐரோப்பியர்களுக்கும் இந்த உண்மையை எடுத்துரைத்து அவர்களும் இந்த ஆண்டுமுறையைக் கடைப்பிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தும் தகுதி நமக்கு உண்டு, ஏனென்றால் உலகில் தோன்றிய அனைத்து ஆண்டுமுறைகளையும் படைத்தவர்கள் நாம்.

  உலகில் கதிரவனின் தென் வடல் செலவினை அடிப்படையாக வைத்து 365 சொச்சம் நாட்களைக் கொண்ட ஆண்டு முறையை வகுத்து அதை இன்று வரை பாதுகாத்து வருபவர்கள் உலகில் தமிழர்கள் மட்டுமே. 60 ஆண்டுச் சுழற்சியும் நமக்கே உரியது. ஆண்டுப் பெயர்கள் சமற்கிருதத்தில் இருப்பதால் பெரும்பாலான தமிழறிஞர்கள் அதனைத் தமிழர்களுக்குரியவை அல்ல என்று நம்புகிறார்கள். முழுமையான வரலாற்று ஆய்வு இல்லாத சூழ்நிலையில் ஐரோப்பிய அரசியல் பின்னணியில் உருவாகிய ஆரிய இனம் பற்றிய போலிக் கோட்பாடும் சமற்கிருதம் அவர்களுடைய மொழி என்பதும் தமிழறிஞர்களுக்கு இத்தகைய மயக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

  பஞ்சாங்கங்களில் நம் வானியல் அறிவுகள் அனைத்தும் இன்றைய மேலையர் எய்தியவற்றைவிட எந்த வகையிலும் குறையாத வகையில் உள்ளன. அது போல பிற அறிவுத்துறைகள் அனைத்தும் கோயில் ஆகமங்களில் அடங்கியுள்ளன. அவற்றை ஆய்வோம். புதையல்களை வெளிப்படுத்துவோம்.

  பஞ்சாங்கம் என்பது ஆங்கில காலங்காட்டியில் Thirty days for September April June and November என்பது போன்ற எளிய வாய்பாடுகள், கைவிரல்களின் மூட்டுகளைத் தொடுதல் ஆகிய எளிய முறைகளில் எளிய மக்கள் நினைவு வைத்துக்கொள்ளத் தக்கதாக இருக்க வேண்டும். பண்டை நாட்களைப் போல ஊர்ப் பெரிய மனிதரிடம் அல்லது பூசாரியிடம் மக்கள் கைகட்டி நிற்கும் ஆதிக்கக் கருவியாக அமைந்து விடக் கூடாது என்ற கண்ணோட்டத்தில் பஞ்சாங்கங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

  வாக்குப்பெட்டி எனும் மாய்மாலப் பெட்டியைப் பற்றிக்கொண்டு அதிகாரத்துக்கு வந்தவர்களும் அவர்களை அண்டி வாழ்கின்றவர்களும் செய்கிற அழிம்புகளை உலககெங்கும் மனிதர்கள் திருத்துவார்கள். திருத்துவோம்.
  ✤ ✤ ✤

  குறிப்பு: இக்கட்டுரை தமிழினி என்ற மாதிகையின் 2008, பிப்ருவரி மாத இதழில் வெளிவந்துள்ளது.

  நம் பழைய ஆண்டுமுறையின் தெளிவான தடயம் வாக்கியப் பஞ்சாங்கங்களில் உள்ளது. வாக்கியப் பஞ்சாங்கம் என்பதிலுள்ள ″வாக்கியம்″ என்பதற்கு பட்டியல் என்று பொருள் கூறப்படுகிறது. அதற்கேற்ப அப் பஞ்சாங்கமும் பட்டியல்களைக் கொண்டதாகவே அமைந்துள்ளது.

  நான் இத்துடன் இணைத்துள்ள இந்த ஆண்டு(சர்வதாரி)க்கான திருநெல்வேலி வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின் சித்திரை மாதத்துக்கு உரிய இரண்டு பக்கங்களின் படியைப் பாருங்கள். முதல் பக்கத்தின் தலைப்பில் ″சித்திரை″, ″மேழரவி″ என்ற சொற்களைக் காண்பீர்கள். அம் மாதத்தில் 9ஆம் நாளுக்கு நேரேயுள்ள குறிப்புகளைப் படித்துக்கொண்டே வந்தீர்களாயின் ″ரிசபாயனம்″ என்ற குறிப்பைக் காண்பீர்கள். அதாவது கதிரவன் விடை ஓரையினுள் அடுத்த மாதமான ″ரிசபரவி″ பிறப்பதற்கு 23 நாட்கள் முன்பே நுழைந்துவிடுகிறது என்பதுதான் என்பதும் மாதப் பிறப்புக்கும் கதிரவன் ஓரைநினுள் நுழைவதறகுமான இசைவு முறிந்துவிட்டது எனபதும் இப் பஞ்சாங்கத்தை வகுத்தவர்கள் அறிந்திருந்ததுதான் எனபவற்றை இக் குறிப்புகள் வழி அறிய முடிகிறதல்லவா?

  இனி இரண்டாம் பக்கத்தில் அகசு என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் பட்டியலைப் பாருங்கள். இதில் 1ஆம் நாளிலிருந்து தொடங்கி 5, 15 என்று 5 நாட்கள் இடைவெளியில் பகல் நேரத்தின் நீட்சியைத தந்த இடத்தில் இடையில் ″ரிசபாயனம்″ ஆகிய கதிரவன் விடை ஓரையில் நுழையும் நாளுக்காகத் தனியாக பகல்வேளை தந்திருப்பது பஞ்சாங்கம் எனும் ஐந்திறத்தில் மாற்றம் செய்த போதும் பழைய ஆண்டுமுறைக்கு உரியவை அழிந்து போகாமல் பேணிக் காத்து வைத்துள்ளனர் எனபது தெளிவாகிறதல்லவா? நம் பழ மரபை மீட்பதென்பது மாதப் பெயர்கள் குறிப்பிடும் ஓரைகளில் கதிரவன் நுழையும் நாளில் அந்தந்த மாதங்களின் பிறப்பை வைத்துக்கொள்வதுதான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லவா?
  அன்புடன்
  குமரிமைந்தன்
  15 – 05 – 2008
  ((2008 மார்ச்சு தமிழினி இதழில் வெளிவந்தது)

Leave a Reply

Top