You are here
Home > அறிவிப்புகள் > தேசிய அறிவியல் தின போட்டிகள் அறிவிப்பு-2016

தேசிய அறிவியல் தின போட்டிகள் அறிவிப்பு-2016

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநில மையத்தின் சார்பில் தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு போட்டிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.. மேலும் விபரங்களுக்கு: தேசிய அறிவியல் தினம் & போட்டிகள்-2016

Leave a Reply

Top